PERSPEKTYWY
Dewiza

Sobota, 29 - Luty 2020r.
menu

W Zespole Szkół w Głogówku w roku szkolnym 2015/2016 prowadzony jest nabór do 3 letniego

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH
Podanie o przyjęcie

 • O przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą je w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę;
 • Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na semestr pierwszy 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych jest ukończenie szkoły podstawowej oraz gimnazjum;
 • Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na semestr trzeci 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych jest ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej;
 • O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Dyrektor szkoły może odstąpić od przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła;

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły (szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej)
 • dwa zdjęcia (podpisane).

TERMINARZ NABORU

 • od 02 czerwca do 28 sierpnia 2015 r. - składanie wymaganych dokumentów;
 • 31 sierpnia 2015 r., godz. 12.00 - ogłoszenie wyników naboru.

BEZPŁATNIE wydajemy zaświadczenia do ZUS, MOPS, KRUS oraz legitymację szkolną, która uprawnia do zniżek na przejazdy publicznymi środkami komunikacji. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (piątek: 16:00 – 20:00, sobota: 08:00 – 15:00).

INFORMACJE DODATKOWE

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów, którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych oraz spełniają inne następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność dziecka kandydata;
 • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę;
 • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

Wszystkie wymienione powyżej kryteria mają jednakową wartość i muszą być potwierdzone stosownym dokumentem.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.


Powrót do strony poprzedniej

Do góry
Szkoła
Cele

- Kierować procesem rozwoju osobowości i dojrzewania ucznia by osiągnąć pożądane postawy moralne, rodzinne i obywatelskie.

- Wyposażyć ucznia w kompetencje umożliwiające mu samorealizację oraz zaspokojenie jego aspiracji życiowych i zawodowych.

Dane

Zespół Szkół w Głogówku
ul. Powstańców 34
48-250 Głogówek
Tel/Fax: 77-4373-301
e-mail:
sekretariat@zsglogowek.pl
admin@zsglogowek.pl
Sekretariat czynny w godz. 07.00-15.00
od poniedziałku do piątku.

Webinspiracje Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie serwisu agencja interaktywna WebInspiracje - Stanisław Stadnicki.
Licznik odwiedzin: 992619