PERSPEKTYWY
Dewiza

Sobota, 29 - Luty 2020r.
menu

Szkoła Policealna dla Dorosłych oferuje naukę w atrakcyjnym zawodzie:

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ-
Podanie o przyjęcie

Zawód: opiekun osoby starszej - 341202

Z.7. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

Typ szkoły: Szkoła policealna (zaoczna); okres nauczania – 2 lata.

Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie.

Do szkoły zapisać się może każdy, kto posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej.MATURA NIE JEST WYMAGANA ! NAUKA JEST BEZPŁATNA.Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (piątek: 16:00 – 20:00, sobota: 08:00 – 15:00)

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • 1. Organizacja opieki nad osoba starszą
 • 2. Psychologia i socjologia w opiece nad osoba starszą
 • 3. Metodyka pracy opiekuńczej
 • 4. Język migowy
 • 5. Język obcy w pomocy społecznej
 • 6. Podstawy przedsiębiorczości

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • 1. Umiejętności opiekuńcze
 • 2. Aktywizacja społeczna

Praktyka zawodowa

DYPLOMY I ŚWIADECTWA

Słuchacz na zakończenie nauki i po zaliczeniu egzaminu zawodowego otrzymuje:

 • Świadectwo Ukończenia Szkoły Policealnej;
 • Dyplom Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe;
 • Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe “Europass” w języku polskim i angielskim.

BEZPŁATNIE wydajemy zaświadczenia do ZUS, MOPS, KRUS oraz legitymację szkolną, która uprawnia do zniżek na przejazdy publicznymi środkami komunikacji.

Istotą pracy zawodowej opiekuna osoby starszej jest świadczenie usług opiekuńczych. Opiekun osoby starszej pomaga osobie podopiecznej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

Perspektyy zatrudnienia : Wiedza teoretyczna i praktyczna zdobyta w trakcie nauki pozwala na podjęcie pracy w domach pomocy społecznej, ośrodkach opiekuńczo-leczniczych, specjalistycznych domach pomocy społecznej. Opiekunowie osób starszych mogą również wykonywać swój zawód prowadząc własną działalność.


Powrót do strony poprzedniej

Do góry
Szkoła
Cele

- Kierować procesem rozwoju osobowości i dojrzewania ucznia by osiągnąć pożądane postawy moralne, rodzinne i obywatelskie.

- Wyposażyć ucznia w kompetencje umożliwiające mu samorealizację oraz zaspokojenie jego aspiracji życiowych i zawodowych.

Dane

Zespół Szkół w Głogówku
ul. Powstańców 34
48-250 Głogówek
Tel/Fax: 77-4373-301
e-mail:
sekretariat@zsglogowek.pl
admin@zsglogowek.pl
Sekretariat czynny w godz. 07.00-15.00
od poniedziałku do piątku.

Webinspiracje Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie serwisu agencja interaktywna WebInspiracje - Stanisław Stadnicki.
Licznik odwiedzin: 992590